Kurumsal

BOLU SULTAN HAMAMI& SPA GÜZELLİK MERKEZİ
Bolu İl Merkezinde yer almaktadır.Mimari karakterine göre 16.yüzyıla tarihlendirilmektedir.Vakıf kayıtlarında Sokullu Mehmet Paşa Vakfı olarak geçmektedir.Erkekler ve kadınlar kısmı olarak ayrılmış çift giriş olarak planlanmıştır.Hamamın batı girişi erkeklere aittir.Ortada sonradan yapılmış mermer bir havuzun yer aldığı soyunmalık iki katlı odalardan oluşmaktadır.Soyunmalığı aydınlatmak amacıyla kule şeklinde bir fener inşa edilmiştir.Biri doğuda biri batıda iki yarım kubbe üzerine oturan sıcaklık kubbesinin üzerinde yirmi bir adet fener bulunmaktadır.Doğu girişinin kadınlara ayrıldığı hamamda soğukluk kısmı ortasında havuz bulunan geniş bir alandır.Tepede bulunan kule şeklindeki aydınlatma feneri XIX. Yüzyıl eseridir.
Sade bir mimari eser olması sebebiyle Şemsi Paşa Vakfından olan İmaret Camiine benzerliği nedeniyle bu vakfa ait olduğu da iddia edilmektedir.
Halen kullanılan su kuyu suyu olmakla suyun kaynağı bilinmemektedir.Ancak suyun özellikle cilt hastalıklarına iyi geldiği onarıcı özelliği olduğu bilinmektedir.Özellikle Sultan çocuklarından birinin yüzünde oluşan lekelere deva bulunamadığı ancak bu hamamın methini duyarak gelen veliahtın burada yıkandıktan sonra iyileştiği özellikle Bolu halkı tarafından bilinmekte ve dillendirilmektedir.Bunun haricinde uzun zaman kısırlık problemi ve kadın hastalığı olan kadınların yıkanmak dışında şifa bulmak amacıyla hamamı kullandıkları rivayetler arasındadır.Bu rivayetlerin en önemli sebebi ise günümüzde de kullanılan kuyu suyunun kaynağının bilinmemesi ve bulunamamasından kaynaklanmaktadır.Hamamın hem erkek hem kadın kullanımına elverişli inşa edilmesine rağmen adının ‘SULTAN HAMAM’olmasının sebebinin de özellikle kadınların dertlerine deva olması özelliğinden kaynaklandığı da çeşitli kaynaklarda yer almaktadır.